โครงการคนละลูก จับมือลง เอ็มโอยู อสม.ห้วยยอด เปิดคลีนิคฟุตบอล

leader banner
โครงการคนละลูก จับมือลง เอ็มโอยู อสม.ห้วยยอด เปิดคลีนิคฟุตบอล 1

โครงการคนละลูกทำเอ็มโอยูกับอสม.อำเภอห้วยยอด เพื่อร่วมทำกิจกรรมของโครงการคนละลูก ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่อสม. จะไปจัดกิจกรรมให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมคลีนิคฟุตบอลภายในท้องที่จังหวัดตรัง

ในโอกาสนี้ คุณหมอสุมลรัตน์ ชูสกุล คลีนิคช่วยเลิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลห้วยยอด (นั่งซ้ายมือสุด) ทำเอ็มโอยู กับ นายวิโรจน์ นิตย์ใหม่ผู้จัดการสำนักงานโครงการคนละลูก จังหวัดตรัง (นั่งคนที่ 2ขวามือ) ณ.ห้องคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอดเมื่อวันก่อน