โครงการทูบีนัมเบอร์วัน พังงา จับมือโครงการคนละลูกจัดกิจกรรม”รณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติดอ.ตะกัวป่า”

leader banner
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน พังงา จับมือโครงการคนละลูกจัดกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติดอ.ตะกัวป่า" 1

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร่วมกับโครงการคนละลูก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องที่อำเภอตะกั่วป่า

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน พังงา จับมือโครงการคนละลูกจัดกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติดอ.ตะกัวป่า" 2