“ไอโอซี” ประสานมือ องค์กรใหญ่ ปกป้องความน่าเชื่อถือวงการกีฬา

leader banner
"ไอโอซี" ประสานมือ องค์กรใหญ่ ปกป้องความน่าเชื่อถือวงการกีฬา 1

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ไอโอซี ยกระดับความร่วมมือกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในการต่อสู้กับอาชญากรรม ทั้งในเกมกีฬาและผ่านการแข่งขันกีฬา รวมทั้งปกป้องความน่าเชื่อถือของวงการกีฬา ให้คงอยู่ตลอดไป

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เปิดเผยว่า ไอโอซี ได้ยกระดับความร่วมมือกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในการต่อสู้กับอาชญากรรม ทั้งในเกมกีฬาและผ่านการแข่งขันกีฬา โดย โธมัส บาค ประธานไอโอซี ได้เปิดการหารือทางออนไลน์กับ กาห์ดา วาลีย์ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
ซึ่งการหารือดังกล่าว ได้เน้นเจรจาเพิ่มความร่วมมือในการต่อสู้อาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในเกมกีฬา และผ่านการแข่งขันกีฬา ตลอดจนปกป้องความน่าเชื่อถือของวงการกีฬา ให้คงอยู่ตลอดไป และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ระหว่าง 2 องค์กร

ในโอกาสเดียวกันนี้ บาค ได้ย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องความน่าเชื่อถือของค่านิยมต่าง ๆ ของกีฬา รวมถึงบทบาทด้านบวกของกีฬาในแง่การช่วยหลอมหลวมคนในสังคมเข้าด้วยกัน, ช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดและความรุนแรง และช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

ด้าน กาห์ดา วาลีย์ ย้ำว่า กีฬาคือกุญแจในการช่วยสร้างทุกอย่างให้กลับคืนมา หลังโควิด-19 อีกทั้งยังสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมบทบาทของสตรี นอกจากนี้ยังย้ำความสำคัญของการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกีฬา ด้วยการขจัดปัญหาคอรัปชั่นในทุกระดับ

ในเวลาเดียวกัน ไอโอซี และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ยังร่วมกับสำนักงานตำรวจสากล หรืออินเตอร์โพล จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการณ์ออนไลน์ ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้ในการจัดการกับปัญหาการล็อคผลการแข่งขันในแถบภูมิภาคบอลติก โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภายุโรป, สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป, สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ, และสหพันธ์บอบสเลดและสเกเลตันนานาชาติ

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 40 คนจากเอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิธัวเนีย โดยเน้นเนื้อหาส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น และยกตัวอย่างการทำงานของการบังคับใช้กฎหมาย, ผู้มีอำนาจตามกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ตลอดจนองค์กรกีฬา และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถช่วยป้องกัน, ตรวจสอบ และยับยั้งการล็อคผลการแข่งขัน

นอกจากนี้ งานสัมมนาดังกล่าว ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค ตลอดจนช่วยค้นหาเครื่องมือในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล็อคผลการแข่งขัน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ