fbpx
วันจันทร์, 8 มีนาคม, 2021
หน้าแรก แท็ก กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

แท็ก: กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

อนุมัติงบ194ล้านเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 4 รายการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 แผนงานที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมมหกรรมกีฬา 4 รายการ รวมกว่า 194 ล้านบาท พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ,...

ส่งประธานกรรมาธิการศาลฯ ชี้การตั้งผู้จัดการกองทุนล่าช้า

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือเพื่อขอให้ นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร สอบข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า แม้กระบวนการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วอีกทั้งได้ผ่านมติของคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วนั้น กระบวนการต่อไปก็คือ การจัดทำสัญญาว่าจ้าง ประเด็นสำคัญกล่าวคือ...