fbpx
วันจันทร์, 8 มีนาคม, 2021
หน้าแรก แท็ก ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

แท็ก: ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อนุมัติงบ194ล้านเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 4 รายการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 แผนงานที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมมหกรรมกีฬา 4 รายการ รวมกว่า 194 ล้านบาท พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ,...

ผจก.กองทุนฯทำงานวันแรกยืนยันบริหารงานโปร่งใส

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก พร้อมยืนยันว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส และจะใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างคุ้มค่าที่สุด นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เริ่มทำงานวันแรกอย่างเป็นทางการ โดยช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยพระพุทธรูปประจำ กกท., พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล หรือพ่อแก่ ,และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ถือฤกษ์ 09.09 น.เข้าห้องทำงาน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ...

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุปราณี คุปตาสา โดยจะประเมินการทดลองงานช่วง 4 เดือนแรก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) ครั้งที่ 1/2563 ณ...