fbpx
วันอังคาร, 16 สิงหาคม, 2022
หน้าแรก แท็ก ฟอนซ่า

แท็ก: ฟอนซ่า

ฟอนซ่า เตรียมส่งข้อมูลการดำเนินงานของการกีฬาฯ ให้ ปปช.ตรวจสอบ

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า ได้เปิดเผยว่า “มติที่ประชุมของคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ที่ผ่านมานั้น ได้มีมติให้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.เข้าทำการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้งบประมาณ ซึ่ง ปปช.จะได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีต่างๆ ทั้งเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สงสัยในการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและเพื่อความเป็นธรรมให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยเอง ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ กล่าวต่ออีกว่า ภายหลังจากที่ได้เข้าหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเห็นพ้องที่จะได้ดำเนินงานร่วมกันในการตรวจสอบกิจการทางด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินในแต่ละโครงการ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความโปร่งใสหรือไม่ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อสังคมและต่อการพัฒนากีฬาของประเทศชาติหรือไม่ พลตรีอินทรัตน์...