fbpx
วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม, 2021
หน้าแรก แท็ก มิกาซ่า

แท็ก: มิกาซ่า

โครงการคนละลูกและมิกาซ่าเปิดคลีนิคฟุตบอลและมอบอุปกรณ์กีฬาให้จ.ตรัง

โครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมเปิดคลีนิคฟุตบอลและเปิดอบรมเรื่องยาเสพติดโครงการคนละลูก ร่วมกับมิกาซ่า นายวิโรจน์ นิตย์ใหม่ หัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง นำทีม บุกเข้าโรงเรียนบ้านควนพญา นำอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า มอบให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนในท้องที่จังหวัดตรัง และเปิดห้องอบรมเรื่องยาเสพติด โดยโครงการนี้ เกิดขึ้นเพราะจากการที่ประธานโครงการคนละลูก ได้ไปร่วมทำกิจกรรมกีฬา ในโรงเรียน ทั่วประเทศ ได้พบว่า โรงเรียนบางแห่งขาดอุปกรณ์กีฬา จึงมีแนวคิดจุดประกายที่จะมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชน โดยมีโค้ชฟุตบอลจิตอาสา มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสำเร็จ...

โครงการคนละลูก-มิกาซ่าเปิดคลีนิคฟุตบอลที่นครพนม

โครงการคนละลูกร่วมกับผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ที่โรงเรียนบ้านนางเลิศอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เยาวชนจังหวัดนครพนมคึกคักเป็นพิเศษแห่เข้าร่วมคลีนิคฟุตบอล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า ร่วมกับโครงการคนละลูก นายเฉลิมเกียรติ คำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ จังหวัดนครพนมได้ทำพิธีต้อนรับคณะหัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูก จังหวัดนครพนม ที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชนในพื้นที่ ในโครงการ ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2...

โครงการคนละลูกอิมพอร์ต”โค้ชออสซี่”เปิดคลีนิคฟุตบอลจ.ตรัง

โครงการคนละลูก อิมพอร์ตอดีตโค้ชฟุตบอลประเทศออสเตรเลีย มา เป็นวิทยากรคลีนิคฟุตบอลจังหวัดตรัง โครงการคนละลูก จับมือมิกาซ่า ดำเนินโครงการ ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 ในวันที่ 19สิงหาคม2563 ทางโครงการคนละลูก บุกเข้าโรงเรียนบ้านโคกเลียบ โรงเรียนบ้านทอนเหรียญ จังหวัดตรังทำการมอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชน และเปิดห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับวิทยากรคลีนิคฟุตบอล นายสมหมาย บิลรงค์...

โครงการคนละลูกร่วมกับผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า รุกหนัก บุกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เยาวชนจังหวัดสกลนคร คึกคักเป็นพิเศษแห่เข้าร่วมคลีนิคฟุตบอล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า ร่วมกับโครงการคนละลูก ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านกุดฮู จังหวัดสกลนคร นายสิรวิชญ์ เขียวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีต้อนรับคณะหัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูก จังหวัดนครพนม ที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชนในพื้นที่ ในโครงการ ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่...

โครงการคนละลูกจ.ตรังมอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้รร.บ้านหนองหมอ

โครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมเปิดคลีนิคฟุตบอลและเปิดอบรมเรื่องการไม่สูบบุหรี่ โครงการคนละลูก ร่วมกับมิกาซ่าผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 เสริมกิจกรรมเปิดห้องอบรมเยาวชนเรื่องการไม่สูบบุหรี่ โดยนางสุมลรัตน์ ชูสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอดบุกเข้าโรงเรียนบ้านหนองหมอ นำอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า มอบให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนในท้องที่จังหวัดตรัง ด้าน วิโรจน์ นิตย์ใหม่ หัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง (ยืนซ้ายมือ)...

โครงการคนละลูกร่วมกับผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า รุกหนัก บุกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เยาวชนจังหวัดนครพนม คึกคักเป็นพิเศษแห่เข้าร่วมคลีนิคฟุตบอล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า ร่วมกับโครงการคนละลูก ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดนครพนม นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ได้ทำพิธีต้อนรับคณะหัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูก จังหวัดนครพนม ที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชนในพื้นที่ ในโครงการ ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 นายสุรชาติ นนทะแสน...

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าร่วมเปิดฟุตบอลคลีนิคให้เยาวชนจ.นครพนม

เยาวชนจังหวัดนครพนม คึกคักเป็นพิเศษแห่เข้าร่วมคลีนิคฟุตบอล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า ร่วมกับโครงการคนละลูก นายอรินทร์ ใจแน่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำพิธีต้อนรับคณะหัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูก จังหวัดนครพนม ที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอล ให้เยาวชนในพื้นที่ ในโครงการ ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3 " จังหวัดนครพนม นายอรินทร์ ใจแน่น...

โครงการคนละลูก-มิกาซ่า ปูพรมจ.ตรัง มอบอุปกณ์กีฬาและเปิดคลีนิคฟุตบอล

โครงการคนละลูก ร่วมกับมิกาซ่า ผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 บุกเข้าโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ นำอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า มอบให้โรงเรียน พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนในท้องที่จังหวัดตรัง โดยมี นายวิโรจน์ นิตย์ใหม่ หัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูก(ยืนที่2จากขวา) มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า ให้แก่ นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ จังหวัดตรัง ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ...

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าจัดคลีนิกฟุตบอลที่นครพนม

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่า มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า พร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนจังหวัดนครพนม เยาวชนเข้าร่วมอบรมคึกคัก นายประทีป ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กล่าว โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนเป็นการพัฒนาการทางด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และทำให้เยาวชนมาสนใจกีฬาเล่นฟุตบอลมากยิ่งขึ้น เป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ทางโครงการคนละลูกได้มาทำกิจกรรมดีดีที่นี่ นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ หัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดนครพนม(ยืนที่3จากขวา)มอบอุปกรณ์ กีฬา มิกาซ่าให้นายประทีป ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ ธาตุพนม จ นครพนม ณ.หอประชุมโรงเรียนพระกลางวิทยาคม...

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าจัดฟุตบอลคลีนิคที่ตรัง

โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 โครงการคนละลูกร่วมกับบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์)จำกัด และอสม.อำเภอห้วยยอด มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียนพร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนในจังหวัดตรัง วิโรจน์ นิตย์ใหม่ ผู้จัดการสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการคนละลูก ได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์)...